Reklamacija - stvarna napaka na izdelku

Izdelke lahko reklamirate, če nimajo lastnosti, ki so navedene zanje, če smo poslali napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali če izdelki kako drugače odstopajo od naročila.

Stvarno napako lahko uveljavljate v 2 mesecih od odkritja stvarne napake in v 2 letih od nakupa izdelka. Zahtevate lahko takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek, ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake. V 8 dneh od prejetja stvarne napake vas obvestimo o postopku z reklamacijskim zapisnikom.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
  • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

V primeru reklamacije oziroma uveljavljanja stvarne napake lahko v skladu z zakonskimi omejitvami zahtevate zamenjavo izdelka, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. Reklamiran izdelek skupaj z obvestilom o reklamaciji in natančnim opisom stvarne napake pošljite na prodaja@biolek.si oz. osebno ali po pošti na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Stroške pošiljana v primeru reklamacije nosi BioLek. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Pravica do odstopa naročila, vračilo izdelkov in vračilo plačil

Od spletnega naročila izdelkov (pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov) lahko kot kupec odstopite brez navedbe razloga v 14 dneh od prejema izdelkov z obvestilom, poslanim na elektronski naslov prodaja@biolek.si oz. po pošti na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Obvestilo je pravočasno, če je pošiljka poslana oz. oddana v roku. Prejete izdelke nam morate vrniti na vaše stroške nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži najpozneje v 14 dneh potem, ko ste nas obvestili o odstopu od naročila. Izdelke morate vrniti v takem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko so vam bili izročeni, s priporočeno pošiljko na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. V kolikor izdelek začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od naročila. Tudi samo vračilo izdelkov v roku za odstop od naročila prav tako šteje za obvestilo o odstopu od naročila in vam obvestila ni potrebno posebej pošiljati. V primeru vračila nam posredujte vaše osebne podatke, številko bančnega računa (v primeru da želite prejeti kupnino na TRR) ter kopijo računa. Prejeta plačila za vrnjene izdelke bomo vrnili najkasneje v 14 dneh od prejema izdelkov in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen v primeru potrošnikove izrecne zahteve po uporabi drugega plačilnega sredstva (npr. vračilo kupnine na potrošnikov TRR). V nobenem primeru potrošnik ne nosi nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z vračilom kupnine, razen stroškov pošiljanja.

V primeru, da je bilo pošiljanje blaga na vaš naslov brezplačno (nakup nad 100 €), vam v primeru vračila izdelkov zaračunamo strošek pošiljanja v višini 4,90€.